Medewerkers

    Robin van Raai

    Werkt in het Engels en Nederlands
    Nederland

    Robin begon te coachen in zijn rol als manager in R & D-omgevingen. In zijn rol als coa ...