De privacyverklaring van het Kairos-project

  We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen en transparant te zijn over wat we ermee doen, ongeacht hoe u met ons communiceert.

  Deze privacyverklaring beschrijft hoe The Kairos Project persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en opslaat en wat dit voor u betekent. De voorwaarden van deze kennisgeving kunnen veranderen, dus controleer deze van tijd tot tijd. Voor de doeleinden van deze kennisgeving verwijzen 'ons', 'wij' en 'onze' naar The Kairos Project.

  In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we alle informatie die u ons geeft wanneer u deze website gebruikt, gebruiken en beschermen.

  We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

  We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Deze kennisgeving is van kracht vanaf 7 maart 2023.

  Wat we verzamelen

  We kunnen de volgende gegevens te verzamelen:

  • naam en functietitel (indien van toepassing).
  • contactgegevens inclusief e-mail
  • demografische informatie zoals uw adres, postcode en telefoonnummer.
  • andere relevante informatie

  Wat we doen met de informatie die we verzamelen

  We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een zinvollere interactie met The Kairos Project te bieden

  en in het bijzonder om de volgende redenen:

  • Intern record
  • We kunnen de informatie gebruiken om onze interactie met te verbeteren
  • Het is mogelijk dat we u periodiek e-mails sturen waarvan we denken dat u ze interessant zou kunnen vinden met behulp van het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

  Security

  We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

  Hoe gebruiken we cookies

  Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en vervolgens helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

  We gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op individuele behoeften. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

  Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen.

  U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle te profiteren van de website.

  Links naar andere websites

  Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u echter deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van enige informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring.

  Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

  Controle van uw persoonlijke gegevens

  U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren beperken:

  • telkens wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden
  • als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen.

  We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verspreiden of verhuren, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn. We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant zou kunnen vinden als u ons vertelt dat u dit wenst.

  U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die wij over u bewaren onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en het VK. Als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bewaard, kunt u ons schrijven op het adres op de contactpagina. Als u van mening bent dat enige informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op bovenstaand adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

  Hoe lang we uw gegevens bewaren

  We bewaren uw persoonlijke gegevens op onze systemen zolang als nodig is voor de relevante activiteiten en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij stellen het zeer op prijs als u het ons laat weten als uw contactgegevens wijzigen.

  Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze op een veilige manier worden verwijderd.

  Als u ons vraagt ​​om te stoppen met het toezenden van informatie, zullen wij uw contactgegevens en passende informatie bijhouden om ons in staat te stellen te voldoen aan uw verzoek om niet door ons gecontacteerd te worden.

  Wanneer u materiaal aan ons bijdraagt, bijvoorbeeld door gebruikers gegenereerde inhoud of als reactie op een bepaalde campagne, bewaren we uw inhoud alleen zolang als redelijkerwijs nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor deze is ingediend, tenzij anders vermeld op het moment van genereren .

  Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

   Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens, en je hebt het recht om te vragen om toegang tot je persoonsgegevens en om bepaalde informatie te verkrijgen

  Als er verschillen zijn in de informatie die we verstrekken, laat het ons dan weten en we zullen ze corrigeren. Als u toegang wilt tot uw informatie, stuur dan een beschrijving van de informatie die u wilt zien per post naar The Kairos Project of per e-mail naar [e-mail beveiligd]. Wij zullen u dan vragen om uw identiteit te bewijzen alvorens verder te gaan met uw verzoek. Alle vragen worden binnen 30 dagen na het oorspronkelijke verzoek beantwoord.

  In sommige omstandigheden, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn of als het gebruik van de gegevens geen wettelijke rechtvaardiging heeft, hebt u het recht om die gegevens te laten wissen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer we vertrouwen op toestemming als wettelijke grond om onze behandeling van uw persoonlijke gegevens te rechtvaardigen. Dit zou geen invloed hebben op de rechtmatigheid van alles wat is gedaan voordat de toestemming is ingetrokken, maar het zou ons ervan weerhouden de relevante informatie te blijven gebruiken.

  U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe wij met uw gegevens omgaan.

  Wijzigingen in onze privacyverklaring

  Onze privacyverklaring kan op elk moment worden bijgewerkt, dus controleer deze van tijd tot tijd. We kunnen bijvoorbeeld de manier wijzigen waarop we uw gegevens verwerken, of er kan een wetswijziging plaatsvinden. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze kennisgeving, zullen we dit duidelijk op onze website vermelden. Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt in maart 2023.